CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐẾN VỚI PHONG THỦY HỮU TƯ

Động thổ năm 2014

Cửu tinh của Huyền không học có 9 sao, từ sao số 1 đến sao số 9 đó là. Nhất bạch, Nhị hắc, Tam bích, Tứ lục, Ngũ hoàng, Lục bạch, Thất xích, Bát bạch, Cửu tử. 9 sao này mỗi 1 vận có 1 sao bay vào trung cung.Quản mọi việc trong vận đó (20 năm 1 vận). Rồi mỗi 1 năm có 1 sao bay vào trung cung, quản mọi việc trong năm đó, rồi mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi giờ cũng vậy.

ha do lac thu nam 2014

Vận bàn của năm 2014, Tứ lục nhập trung cung. Các sao khác bay về tám hướng. 

Thần sát (hung thần) trong Phong thuỷ
Về cơ bản thì có nhiều thần sát, thần sát của năm, của tháng, của ngày, của giờ. Các Thần sát được đánh giá mức độ hung dữ nặng nhẹ là Đại hung và Tiểu hung, gặp Đại hung thì phải tránh, như thế gọi là "Rước thần tránh Quỷ", còn Tiểu hung thì không cần phải tránh. Chỉ cần chọn tháng ngày giờ tốt là khắc chế được.Phong thủy có câu "Sát lớn mới phải bàn, Sát nhỏ thì bỏ qua".
 
Trong năm 2014 những hướng như Đông Nam, Tây Bắc, Chính Nam, và Chính Bắc, những ai muốn xây nhà Mới thì phải cẩn thận. Vì năm 2014 có sao Ngũ hoàng Đại sát khí bay vào hướng Tây Bắc, đối diện với hướng Tây Bắc là hướng Đông Nam, như vậy là, nhà ở hướng Tây Bắc thì bị sao Đại sát khí nằm ở đầu hướng, còn nhà ở hướng Đông Nam thì bị sao Đại sát khí nằm ở tọa sơn, rất kỵ động thổ.
Hơn nữa hướng Đông Nam năm 2014 lại có sao Tam bích cũng là một hung tinh, khi chọn tháng khởi công, mà chọn phải tháng có hung thần bay vào những hướng đó thì càng nguy hiểm. Vì vậy nếu bắt buộc phải làm nhà thì phải hết sức cẩn thận.

Còn hướng Bắc gồm 3 sơn Nhâm Tý Quý (3 hướng)  năm 2014 có sao sinh khí Cửu tử, cũng là một sao tốt cho việc làm nhà, và hướng Nam là phương vị Thái Tuế, tức là tọa sơn lại gặp sao đương vận Bát bạch cũng là một sao cát. Nhưng sao Cửu tử là vận tinh của năm 2014 lại bị Phản ngâm lại đi cùng với Tam sát và Tuế sát, nên những đặc tính tốt của nó bị giảm đi lại còn tăng thêm đặc tính xấu.Vì vậy hướng Bắc lại trở thành hướng cực xấu, vì vậy tốt nhất là nên tránh không nên động thổ hay xây dựng.

Như trên đã nói,Thái tuế gặp hung thì càng hung, gặp cát thì càng cát.Thái tuế tọa sơn mà lại gặp sao cát cũng là điều tốt có thể động thổ được, nhưng năm 2014 hướng Bắc lại là phương vị Tam Sát và cũng là phương vị Tuế Sát, nên những nhà ở hướng Bắc muốn xây nhà hoặc bắt buộc phải làm nhà phải hết sức cẩn thận. Không nên coi thường, vì lực sát của Tam sát và Tuế phá rất mạnh. Hơn nữa năm 2014 lại có thần sát (hung thần) Phục Binh nằm ở sơn Nhâm và thần sát Đại Họa nằm ở sơn Quý

Còn nhà ở hướng Nam năm 2014 có phần xấu hơn hướng Bắc, nếu động thổ thì phải cẩn thận nếu bắt buộc phải làm nhà, hướng Nam gồm 3 sơn Bính Ngọ Đinh, gồm 3 hướng là Nhâm sơn Bính hướng, Tý sơn Ngọ hướng, và Quý sơn Đinh hướng, thì cả 3 sơn nếu động thổ có thể sẽ gặp họa, mặc dù năm 2014 hướng Nam có sao cát là Bát bạch, tốt nhất là nên tránh không nên động thổ hay xây dựng.
Vì hướng Bắc vừa là phương vị Tam Sát lại vừa là phương vị Tuế Phá, Nghĩa là Tam sát và Tuế Phá nằm ở tọa sơn của những nhà thuộc hướng Nam, lực sát của 2 sát khí này rất mạnh, sách "Hiệp kỷ biện phương thư" nói, Tam sát mà ở tọa sơn thì tạo, táng đều kị (xây dựng và an táng, cải táng). Hơn nữa năm 2014 lại có thần sát Phục Binh nằm ở sơn Nhâm của hướng Bính, và thần sát Đại Họa nằm ở sơn Quý của hướng Đinh, hai thần sát này đều là hung thần của khai sơn ( động thổ ). 

Những tuổi không nên cúng động thổ trong năm 2014
1954 Giáp Ngọ (phạm Thái tuế)
1948 Mậu Tý (phạm thiên can)
1966 Bính Ngọ (phạm Thái tuế, tuổi 49 xấu)
1968 Mậu Thân (tam tai đầu, tuổi 47 xấu)
1984 Giáp Tý (rất xấu)
1988 Mậu Thìn (Tam tai đầu)

Và những tuổi phạm Kim lâu không nên cúng động thổ.

Phong thủy Huyền không Phi tnh học. 
RizVN Login